Cennik


Zajęcia indywidualne
Pakiet do 24 lekcji  Pakiet powyżej 24 lekcji
69,90 zł. za 60 min.zajęć  64,90 zł. za 60 min. zajęć
Zajęcia grupowe
Ilość osób w grupie Cena za 60 min. za 1 osobę
6-8 19,90 zł.
4-5 26,90 zł.
3 32,90 zł.
2 42,90 zł.

Kurs indywidualny Skype - 60 zł./60 min.

Powyższe ceny obejmują:

1) 30 min. lekcję próbną
2) możliwość wyboru tematyki i tempa zajęć
3) materiały dydaktyczne przygotowane przez lektorów w oparciu o autorską metodę Deutsch-Meister bazujące na oryginalnych materiałach niemieckojęzycznych (artykuły prasowe, filmy)
4) ćwiczenia fonetyczne, jako stały element zajęć
5) pisemne i ustne testy sprawdzające postępy w nauce
6) pisemna ocena postępów w nauce
7) "słówko tygodnia" (wraz z opracowaną definicją, kontekstem użycia, wizualnym skojarzeniem oraz synonimami)
8) możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki szkoły
9) certyfikaty wydawane przez szkołę po zakończeniu określonego kursu