Cennik


Zajęcia indywidualne
W siedzibie szkoły  Z dojazdem
79,90 zł. za 60 min.zajęć  od 89,90 zł. za 60 min. zajęć
Zajęcia grupowe
Ilość osób w grupie Cena za 60 min. za 1 osobę
6-8 24,90 zł.
4-5 29,90 zł.
3 39,90 zł.
2 49,90 zł.

Kurs indywidualny Skype - 69,90 zł./60 min.

Powyższe ceny obejmują:

1) 30 min. lekcję próbną
2) możliwość wyboru tematyki i tempa zajęć
3) materiały dydaktyczne przygotowane przez lektorów w oparciu o autorską metodę Deutsch-Meister bazujące na oryginalnych materiałach niemieckojęzycznych (artykuły prasowe, filmy)
4) ćwiczenia fonetyczne, jako stały element zajęć
5) pisemne i ustne testy sprawdzające postępy w nauce
6) pisemna ocena postępów w nauce
7) możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki szkoły
8) certyfikaty wydawane przez szkołę po zakończeniu określonego kursu