Dla firm

Kursy języka niemieckiego dla firm

Kursy języka niemieckiego w szkole językowej Deutsch-Meister to doskonała forma kształcenia dla wszystkich, którzy chcą nabyć nowe umiejętności i kwalifikacje zgodne z wymogami rynku pracy.

Nasza Szkoła specjalizuje się w organizowaniu kursów ogólnych oraz specjalistycznych. Spotkania odbywają się w formie zajęć indywidualnych, bądź grupowych.

Ww. kursy są prowadzone w oparciu o autorską metodę, która polega na zdobyciu praktycznych umiejętnościach komunikowania się w różnych sytuacjach życia codziennego i biznesowego.

Szkoła Języka Niemieckiego Deutsch- Meister oferuje Państwu:

  • Test diagnostyczny określający poziom językowy

  • Weryfikacja Państwa potrzeb i oczekiwań podczas 30-minutowej, BEZPŁATNEJ lekcji próbnej

  • Nauka języka w oparciu o autorską metodę Deutsch-Meister

  • Testy sprawdzające postępy w nauce

  • Test podsumowujący i sprawdzający dany cykl nauki

  • Raport frekwencji i postępów w nauce (do wyboru: miesięczne/ kwartalne/semestralne)

  • Wydanie przez szkołę certyfikatu ukończenia określonego kursu, z uwzględnieniem wyników testu końcowego


Prosimy o kontakt z nami, w celu przedstawienia oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb Państwa firmy.